http://www.mobilsuli.hu  

"MINŐSÉGI AUTÓSISKOLA" SMARTD-09/2007 | Felnőttképzési Nytsz.: 20-0206-04

 

 Magunkról
 Miért a "MOBIL"
 Elérhetőségünk
 Online jelentkezés
 Képek
 Elismerések
 Kedves szülők!
 Vendégkönyv
 Etikai kódexTANFOLYAMOK ÉS JELENTKEZÉS
 

Elektronikus jelentkezési lap kitöltése és a tanfolyamra jelelntkezésnél az  autósiskolánknál leadható!
 

Elektronikus jelentkezési lap: [járművezetői tanfolyamra, illetve vizsgára] a KAV honlapjáról lehet letölteni [a jelentkezési lap a KAV honlap alján található]  Katt ide!

Hatályos KRESZ:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.KPM

 


TANFOLYAMAINKAT HAVONTA HÉTKÖZNAP ÉS IGÉNY SZERINT HÉTVÉGÉN IS INDÍTJUK,  AM moped [kismotor], A1, A2, A kategória [Nagymotor], B. kat. [személygépkocsi és B kat. vezetői engedéllyel rendelkező személyek részére szervezett A1 alkategóriás tanfolyam számára] és kis tehergépkocsi [max. 3500 kg-ig] kategóriákban.

Otthonos, kiscsoportos, szinte családias oktatási rendszerünk biztosítja az átlagon felüli eredményességet. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyamunk és vizsgája is helyben, nálunk történik.
Oktatótermünk jól megközelíthető, nyáron hűvös, télen kellemesen meleg hőmérséklet mellett biztosítja a kulturált oktatást. Előadótermünk megfelel a mai kor követelményeinek, mivel számos technikai eszközzel felszereltük mint például,: számítógépek, projektor, audiovizuális eszközök, modellek és számos oktatást segítő eszközök.
Tanulóink a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott vizsga centrikus programokkal gyakorolhatják a KRESZ kérdéseket, amihez az érintőképernyős számítógépparkunk nyújt segítséget. [képek]

 

 
jelentkezni lehet [év]
elmélet
gyakorlat
elmélet
[óraszám]
min. gyakorlat [óraszám]
AM /moped/  50 cm3
13,5
13,9
14 16 + Iskolánk ajándéka 11/100 km
A1 kat. 125 cm3 11 KW- ig
15,5
15,9
16 22 + Iskolánk ajándéka 17/240 km
A2 395 ccm felett 20- 35 kW-ig
17,5
17,5
18 22 + Iskolánk ajándéka 17/240 km
A2
18
--
A1 18
A2. egy év
-- 7/120 km
A 24 év 595 ccm felett
40 KW
23,5
23,9
21 22 + Iskolánk ajándéka 27/390 km
-B kat. Gépkocsi 3500 kg
-B kat. - val  A1 alkategória
16,5


17
16,9


17


3
28 + Iskolánk ajándéka

29/580 km


3 óra elmélet és min 2 óra gyak. + vizsga/30km


KÖTELEZŐ JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLATI ÓRASZÁMOK ÉS ORSZÁGÚTI KM –TELJESÍTÉS
1 gyakorlati tanóra időtartalma 50 perc
 
Kategória Járműkezelés
[Rutin]
Jármű  kezelési
vizsga óra
Városi Országúti
óra
Éjszakai óra
Forgalmi
vizsga óra
B [ személykocsi] min. 29 óra/ 580 km
9 - 14 4
2 1
AM [moped] min. 10 óra/ 100 km
4 15 perc 6 -- -- 0,5
A1 [125 cm3, 11kW]min. 16 óra/ 240 km
A1 érv. B kat. min.2 óra/ 30 km
6

1
20 perc
-----
8

1
2
--
-- 50 perc
A2 395 ccm [max. 35 kW- ig] 16 óra/240 km
A2 [A1-el] 2 éven belül min.12 óra/180 km
A2 [A1-el] 2 éven túl min.8 óra/120 km

6


4


2
20 perc

8


6


4

2


2


2

-- 50 perc
A [24 év felett] min. 26 óra/390 km
10 20 perc 11 5
-- 50 perc
A [A korl. vagy A2] 2 éven beül] 24 év
min.12 óra/180 km
4 20 perc 4 4
-- 50 perc
A [A1 2 éven belül]
24 év 2 éven belül min.16 óra/240 km
6 20 perc
8 2 -- 50 perc
A [ A1 2 éven túl] 24 év min.10 óra/150 km
4 20 perc
4
2
-- 50 perc


Az ügyfélfogadás 8360 Keszthely, Rákóczi tér 12. sz. alatti ügyfélfogadóban történik, hétfőtől péntekig 13.00-tóI 17.00-ig, az autósiskola ügyintézőjénél. [ elérhetőségünk]

• A képzésre jelentkezőt az autósiskola ügyintézője a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatja. A jelentkezés alkalmával köteles ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező [a továbbiakban: tanuló] megfelel az egészségi és a pályaalkalmassági, valamint a közlekedésbiztonsági feltételeknek. A járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt, a képzőszervnek a tanulóval írásbeli szerződést kell kötnie. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A járművezetőket tanfolyamon kell képezni, a tanulók számára tantervi óraszámok szerinti tanórákon való részvétel, valamint az előírt feladatok igazolt teljesítése kötelező.

• A járművezető-képző tanfolyamra jelentkezni a "JELENTKEZÉSI LAP" megfelelő részeinek kitöltése és aláírása után lehet.
• A mozgáskorlátozott, a siket; valamint az olyan tanulót, aki a magyar nyelvet nem beszéli, a tanfolyam elméleti tárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésére ¬az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulóval kötött külön megállapodás szerint közreműködhet.

Amennyiben a tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével és a panaszát az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait más képzőszervnél folytatni. Ebben az esetben az iskola a tanuló kérésére Képzés Igazoláson igazolja az addig teljesített oktatást, km és köteles 3 munkanapon belül azt a tanulónak átadni, ha a tandíjait rendezte, ill. befizette. [ részletek]

• Az elméleti oktatás legfeljebb napi 3 óra ill. 4 óra lehet, az órák időtartama 45 perc [10 perc szünetekkel]. Az elméleti foglalkozásokon a részvétel kötelező, amennyiben valamelyik tantárgy foglalkozásáról a tanuló hiányzik, azt a konzultáció keretén belül köteles pótolni. Ebben az esetben elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható. Ha a pótlás nem elég, úgy tanóránként 1750.- Ft pótdíjat kell befizetni tanóránként.

• A gyakorlati vezetési óráknál a tanuló és az oktató kötelező várakozási ideje 20 perc. Ha a tanuló a megbeszélt gyakorlati oktatáson nem jelenik meg, köteles egy vezetési órát pót óradíjban kifizetnie. Ha a gyakorlati oktató a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, úgy köteles saját költségére egy vezetési órát a tanulónak leoktatnia.

• A sikeres elméleti vizsgától számított 2 éven belül kell befejezni a járműkategóriához tartozó összes vizsgát. Öt sikertelen gyakorlati, forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező, ha a vizsgáit tovább akarja folytatni. Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot nem akarja letenni, akkor az első vizsgától számított elévülési két év után újra kezdheti a gyakorlati vizsgáit, ha az elméleti vizsgái még érvényesek. Ha az elméleti vizsga lejárt [2 év], akkor mindent elölről kell kezdeni ez 2012. január 01 -től.
 
• Tanfolyamaink elméleti és gyakorlati oktatás részekből állnak.

• Elméleti és gyakorlati vizsgákra bocsátás a tandíj és vizsgadíj befizetése után történhet meg.
Gyakorlati vizsgára akkor bocsájtható, ha a törvényben előírt órákat igazoltan jármű vezetéssel töltötte és aláírásával igazolja és kategóriákra előírt kilométer távolságot levezette.

• Elméleti vagy gyakorlati vizsga sz előírt életév betöltése után lehetséges [lásd 1. táblázat]

• Gyakorlati [vezetés] oktatása csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg, kivéve az érvényes B kat. jelentkező B- A1- el.

• A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlásához fordítandó minimális óraszámot jelentik, mely a tanuló számára kötelező. Szükség esetén további órákkal egészítendő ki az eredményes felkészülés érdekében. A gyakorlati oktatás időtartama 50 perc, a két óra között 10 perc szünetet kell tartani. A szünet a tanuló beleegyezésével vagy kérésére sem hagyható el.

Ha a vizsgázó bármelyik vizsgáját / járműkezelés vagy forgalmi / automata váltós járművel teszi le a vizsgaigazolásában és majd a vezetői engedélyben ez a kód szerepel! 


• A vizsgaigazolás kiadása megszűnt a sikeres elsősegélynyújtás vizsgaigazolás bemutatása  az Okmányirodánál személyesen a vezetői engedély ügyintézésekor.  [ Elsősegélynyújtó tanfolyam+ vizsga nálunk tanulóinknak helyben a MOBIL AUTÓSISKOLA tantermében van].

Tanfolyamaikra az vehető fel, aki:

• Betöltötte a feltételeknek megfelelő életkort a jelentkezendő kategóriára [ lásd 1. táblázat]
• Megfelel a közlekedésbiztonsági feltételeknek.
• Jármű alkalmassági orvosi igazolás [kivéve moped kategória]
2011. január 01-jétől az alap végzettséget min. a 8 ált. vagy érettségi bizonyítvány bemutatása kötelező a nemzetközi kategóriáknál!
• melyet a kitöltött jelentkezési laphoz mellékelni kell. Hitelesíti a KAV ügyintézője.
Vizsgára bocsátás feltétele:

• a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,valamint a tandíját befizette,
• vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll,
• a vizsgára az elméleti vizsgadíjat befizette,
• 5 sikertelen KRESZ elméleti vizsga esetén újabb vizsgát tehet elméleti tanfolyam elvégzése nélkül a jogszabályban előírt időkorláton belül.
• írásbeli vizsga helyett a KAV engedélye alapján szóbeli vizsgát tehet az, aki:
a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, illetőleg érti,
• a vizsga időpontjában egészségi állapota miatt írásra képtelen.
Jármű kezelési vizsgára bocsátható. aki:

• sikeres elméleti vizsgát tett;
• kötelező  gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette,
Gyakorlati vizsgára bocsátható, aki:

• sikeres jármű kezelési vizsgát tett,
• a tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését a vizsga napjáig teljesítette,
A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, ha a vizsgázó:
Vizsga felfüggesztése:
• A személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte.
• A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt vagy egyébként a jármű
biztonságos vezetésére alkalmatlan állapotban jelent meg.
• A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével,
illetőleg fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
A Hatóság vezetője az érintett vizsgázót ezekben az esetekben 6 hónapi időtartamra eltilthatja.
A vizsgabiztos a vizsgát felfüggeszti, a KAV pedig a vizsgától legfeljebb 3 hónapi időtartamra eltilthatja azt a vizsgázót, aki a vizsga rendjét megzavarja.
Érvénytelennek kell minősíteni a Hatóságnak azt a járművezetői vizsgát, amelyet a Hatóság félrevezetésével, hamis adatok a közlésével, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tettek le.

TÁJÉKOZTATÓINK [ALÁBBI KATEGÓRIÁK A FENTI ALAPFELTÉTELEKKEL EGYÜTT ÉRTENDŐK!
AM /moped/ 50 cm3 Tájékoztató a segédmotoros kerékpár-vezető tanfolyamról"AM kat." járművezetői elméleti és gyakorlati képzéshez
Vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő segédmotoros kerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak. Az elméleti vizsgát az első elméleti vizsga időpontjától számított kettő éven belül kell letenni. A sikeres elméleti vizsgától számított kettő éven belül kell befejezni a jármű kategóriához tartozó összes vizsgát . Iskolánk HONDA és YAMAHA mopedekkel végzi az oktatást. 
A1 kat.125 cm3
 11 KW- ig
Tájékoztató a motorkerékpár-vezető tanfolyamról "A1" alkategóriás elméleti és gyakorlati képzéséhez
Vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő [ max 125 ccm hengerűrtartalmú és 11 kW teljesítményű ] motorkerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak.
A2 kat. 400 ccm felett 35 kW -ig Tájékoztató a motorkerékpár - vezetői tanfolyamról "A korlátozott" kategóriás elméleti és gyakorlati képzéséhez
Vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő [395 ccm - t meghaladó hengerűrtartalmú, teljesítménye nem haladja meg 35 kW- t, és a teljesítmény [saját tömegaránya 0,2 KW/ kg értéket nem haladhatja meg] motorkerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak és járművére igazolással rendelkezik.
A kat. Korlátlan Tájékoztató a motorkerékpár - vezető tanfolyamról"A" kategóriás gyakorlati képzéséhez
24. életév az „A” kategóriába tartozó, teljesítmény korlátozás nélküli motorkerékpár vezetésére. A vezetési jogosultság 24. életév betöltésétől bejegyezhető, ha a gépjárművezető legalább 1 éve rendelkezik „A2”  vagy „ A1” alkategóriára jogosító érvényes engedéllyel.
Vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő [180 kg és min. 595 ccm és min. 40 KW feletti teljesítményű] motorkerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak.
A -24 min. 595 ccm és 40 KW felett 23.5 életév betöltése 23 év kilenc hónap betöltése elméleti vizsga és 24 életév után jármű kezelési valamint forgalmi vizsga Vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő [180 kg  és min. 595 ccm és 40 KW feletti teljesítményű] motorkerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak.
B kat. Gépkocsi 3500 kg
lásd beiskolázás alapfeltételeinél
Elsősegély-nyújtási ismeretekből vizsgakötelezettség alól mentesítést kaphat, aki:

• orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állatorvosi egyetemen szerzett állatorvosi diplomával
• védőnői
• Dietetikusi
• mentőtiszti
• gyógytornász
• egészségügyi szakoktatói
• diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők
• közegészségügyi szakközép iskolát végzettek
• továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1984. január l-je után: bármely jármű kategóriában vezetői engedélyt, trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt, segédmotoros kerékpár, Mgv, lassú jármű kategóriákban járművezetői igazolványt, 1969. július 1-je és 1983. december 31. között "D" vagy "trolibusz" jármű kategóriában járművezetői engedélyt szerzett.
[ Rendelet: 2 par. 31/1992. [XII.19.] NM rendelet]
A végzettséget tanúsító okiratot  az okmányirodánál kell bemutatni, ha kezdeményezi a vezetői engedély kiállítási kérelmet./ Személyi ig., ha van vezetői engedély és az orvosi alk. valamint a közúti elsősegély igazolás/ .
KAV - Vizsgaközpont 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté utca 22. ügyfél fogadás rendje: Hétfőtől és péntek  9- 12 h 13-16 és Szerda 13- 15 óra.


Állandó telefonügyelet: 06-(30)3-398-536
 

 

Copyright 2007 mobilsuli.hu